Lisens på SMS

 

Kjøp av endags opplæringslisens

Endags opplæringslisens kan du kjøpe fra mobil telefonen din.

Lisensen er gyldig samme dag som den er løst. Hvis det er spesielle kurs- eller rekrutteringsarrangement som skal vare flere dager, er det mulig å ta kontakt med NMF for å få konfigurert eget kodeord og pris for dette.

Lisensen er først gyldig når ansvarlig for aktiviteten i NMF medlemsklubb har bekreftet at medlemskapsmessige krav i klubben er ivaretatt, slik at lisenstageren sorterer under idrettens jurisdiksjon.

Barn 5-12 år til kr 55,-

1. Send SMS med kodeord NMFBARN til 2380

Vent på svar fra NMF, det kan ta noen få minutter.

2. Svar JA dd.mm.åååå (f eks 01-05-2010)

 

Voksen fra 13 år til kr 110,-

1. Send SMS med kodeord NMFVOKSEN til 2380

Vent på svar fra NMF, det kan ta noen få minutter.

2. Svar JA dd.mm.åååå (f eks 01-05-1975)