Lisens kurs

 

Nytt fra og med 2016.

(Trykk her for å lese om utøver lisensen på sidene til NMF)

(Trykk her for å laste ned skjema til egenattest, legeattest og søknad utøver lisens)

Hvis du skal kjøre Motocross må du være medlem i en klubb som er godkjent av NMF og du må ha en motocross lisens. For å få en lisens må du ta et teori kurs hos NMF og et praktisk lisens kurs i en klubb som har en greninstruktør som er godkjent av NMF.

Finsland Cross Klubb (FCK) er godkjent av NMF og kan hjelpe deg med medlemskapet og det praktiske lisens kurset.

1. Søk om medlemskap i en klubb. Den klubben du velger oppretter ditt medlemskap i KlubbAdmin.

2. Når du er registrert som medlem må du opprette en profil med brukernavn og passord på MinIdrett.

3. Når du er har opprettet en profil kan du ta teori kurset hos NMF på nettet. Bruk samme innlogging (brukernavn og passord) som på MinIdrett.

4. Skriv ut beviset på at du har tatt teori kurset.

5. Meld deg på et motocross kurs i en NMF godkjent klubb for å ta praksis delen. FCK pleier å holde et kurs på våren så fort vi kan bruke banen og et på høsten dersom det er behov for det, følg med på FCK facebook.

6. Ta med beviset fra teori  kurset og en utskrift av skjemaet lisens søsknad til motocross kurset. Når praksis delen er gjennomført signerer greninstruktøren på ditt søknad skjema.

7. Beviset og søknad skjemaet sendes til NMF sammen med lege attest eller egen attest alt etter hvor gammel du er.

 

Eksempel A :

Ole er 5 år og har lyst til å kjøre cross. Ole må registreres i min idrett og det må kjøpes en opplærings lisens. Ole og en foresatt må så ta kontakt med en grenistruktør for at Ole skal få opplæring. Når opplæringen er fullført skal det sendes inn en søknad om utøverlisens sammen med egenattest over helsetilstand. Greninstruktørs signatur er en bekreftelse på at barnet har gått gjennom en opplæring og kan delta i ordinære barneidrettsaktiviteter i NMF. I tillegg må minst én foresatt gjennomføre e-læringskurset lisenskurs teoridel.

Eksempel B:

Jens har hatt en barnelisens i flere år, men i år fyller han 13 år. Da slår kravet om legeattest inn i tillegg til at Jens skal erverve kunnskapene i lisens teori som de foresatte tidligere har måttet ha. For at Jens skal kunne kjøpe en lisens dette året må han gjennomføre e-læring og sende inn diplomet til NMF. I tillegg må han oppsøke lege med sikte på å få en godkjent legeattest. Når dette er sendt inn til NMF vil han etter kort tid få beskjed om at han kan gå inn og kjøpe en ungdomslisens.

Eksempel C:

Line er 13 år har sett motocross (MX) på youtube. Hun har lyst til å prøve selv. Foreldrene hennes har ingen erfaring med motorsport så de besøker Finsland Cross Klubb (FCK). Her får de informasjon om hva som kreves av innmelding i klubb, hva slags utstyr hun må ha og at de kan starte med e-læring. De ønsker å starte med MX, oppretter en profil i ”Minidrett” og søker medlemskap i FCK. De kommer tilbake når de har gjennomført e-læringen og anskaffet det nødvendige utstyret. Line har nå kjøpt en opplæringslisens i SAS (sas.nmfsport.no). FCK har godkjent medlemskapet og Line kan starte på den praktiske opplæringen med en greninstruktør. Noe tid etter har Line de ferdigheter som behøves for å gå over til en ordinær NMF lisens. Greninstruktøren signerer på søknadsskjemaet for lisens, en legeattest ordnes og en egenerklæring fylles ut. Denne dokumentasjonen sender Line selv inn til NMF. Kort tid etter sendes det ut en melding fra NMF om at en ordinær utøverlisens ligger klar til kjøp i SAS (sas.nmfsport.no). Denne blir kjøpt dagen etter og Line kan nå trene videre med en ordinær utøverlisens i NMF uten at hun må være under oppfølging av en instruktør på treningen.

 

E-basert lisens teorikurs hos NMF.

NMF har innført et generelt E-basert lisens teorikurs som alle må ta.

Kurset er felles for alle grenene. Du må ta dette kurset før du kan bli med på et motocross lisens kurs.

Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre praksis for å søke om lisens i den gren du skal trene/konkurrere selvstendig i.

E-lisenskurs info 2015

Les mere om kurset her.

E-lisenskurs logg inn 2015

E-lisenskurs logo 2015

 

 

Motocross lisens kurs hos FCK.

På motocross lisens kurset hos FCK lærer du om hva slags utstyr du må ha, hvordan sykkelen skal være, grunnleggende kjøreteknikk, flagg og det som er viktig for å kjøre sikkert sammen med andre på cross banen.

Gå til MX-kurset her.

 

Enduro lisens kurs hos FCK.

Hvis du har en motocross lisens kan du ta et enduro tillegg for å utvide lisensen din til også å omfatte enduro. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. I teori delen lærer du om reglene i enduro og andre ting som er viktig for å kjøre sikkert sammen med andre på enduro banen. I den praktiske delen lærer du om hvordan du skal bruke enduro sykkelen på enduro banen.

Gå til Enduro-kurset her.