Lisens krav

 

Utøverlisens

 

Norske myndigheter har satt krav til at man må løse en utøverlisens for å drive idretter i NMF, under motorsportforskriftene eller sjøfartsloven. Lisensen inneholder en personforsikring og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. (ingen forsikring Radiostyrt motorsport)

NMF har importert lisenshistorikk fra 2010 frem til og med 2014. Eldre lisenshistorikk kan man finne i MinIdrett da NMF benyttet NIF sin lisensmodul tidligere. I det nye systemet må man logge seg på og ta ut utøver- og funksjonærlisenser selv. Utøverlisensene betales elektronisk direkte i løsningen. Dersom man har løst en lisens innen de siste fem årene stilles ingen nye krav for å fornye. Har man ikke hatt lisens gjelder følgende kompetansekrav;

Barn 5-12 år
Etter at man har fått opplæring under en opplæringslisens med en greninstruktør, sendes søknad om utøverlisens sammen med egenattest over helsetilstand. Greninstruktørs signatur er en bekreftelse på at barnet har gått gjennom en opplæring og kan delta i ordinære barneidrettsaktiviteter i NMF. I tillegg må minst én foresatt gjennomføre e-læringskurset lisenskurs teoridel som man finner under Særforbund/Norges Motorsportforbund på https://kurs.idrett.no Kopi av e-læringsdiplomet må vedlegges søknaden.

Ungdommer og voksne
Fra det året man fyller 13 år kreves det at man selv må gjennomføre e-læringskurset, i tillegg til at man gjennomgår den grenvise opplæringen i en klubb. Man må levere en godkjent legeattest sammen med egenattest og lisenssøknaden. Hvis man har hatt barnelisens tidligere trenger man ikke ny grenvis praktisk opplæring, men man må sende inn kopi av e-læringsdiplomet sammen med søknaden og helsedokumentene. Vi anbefaler at foresatte for ungdommer også gjennomfører e-læringskurset.

 

----------------------------NMF informasjon----------------------------

Fra 1. februar 2015 innførte Norges Motorsportforbund nye IT-systemer

 

Idrettenssystemene består av:

I MinIdrett (minidrett.nif.no) kan medlemmer endre sine kontaktopplysninger, betale for klubbmedlemskap og treningsavgift eller se hvilke kompetanser man er registrert med. Løsningen er felles for hele Idretten, slik at dersom man er medlem i flere idrettsklubber har man nå ett sted man administrerer sine medlemskap.

Klubbadmin (klubbadmin.nif.no)er klubbens medlemsregister med mulighet for å sende ut krav om av medlemskontingent og treningsavgifter. Medlemmene kan sorteres i ulike utvalg.

I Sportsadmin (sportsadmin.nif.no) kan klubben administrere rettigheter til systemene.

Idrettssystemene supporteres av NIF-IT Support som holder åpent på hverdager mellom 08:00 til 20:00.

Telefon 03615 eller pr. e-post support@idrettsforbundet.no

I det nye «Stevneadministrasjonssystemet» MITA, administrerer arrangørene sine stevner, og utøvere kan kjøpe lisens melde seg på konkurranser. Pålogging ligger på mita.nmfsport.no.

Din profil i MITA er koblet til din konto i MinIdrett. Din personlige informasjon, medlemskap etc. hentes automatisk og presenteres i MITA. Som utøvere kan du registrere dine kjøretøy/fartøy, kjøpe lisenser, delta i konkurranser og se dine konkurranseresultater.