Innsjekking I-pad

 

Alle som skal kjøre på banen skal registreres i en I-Pad app som heter Checkineasy.

1. Første gang du kommer på banen skal du registrere ditt lisens nummer, lisens, medlemskap og baneleie.

2. Når opplysningene er riktige skal de godkjennes av en aktivitetsleder.

3. Neste gang du kommer på banen søker du etter ditt navn og sjekker inn.

4. Før du reiser fra banen skal du sjekke ut.


A - Oppstart I-Pad

Dette punktet skal utføres av en aktivitets leder.

checkineasy-um-pict-01

- Trykk på På/Av knappen på toppen på høyre side

- Trykk på På knappen nede på midten

- Skyv bildet for å låse opp

- Trykk på ikonet Checkineasy

checkineasy-um-pict-02

- Trykk på Custodian

- Skriv inn id FCK

- Trykk på Login


B - Registrering

Dette punktet skal utføres av du som skal kjøre på banen.

checkineasy-um-pict-03

- Trykk på Add Guest

- Trykk på Edit

- Fyll ut alle feltene

- (No of guests skal være 1)

- Trykk på Save

- Trykk på Done

Ta kontakt med en aktivitetsleder for å få godkjenning til å kjøre på banen.


C - Godkjenning

Dette punktet skal utføres av en aktivitets leder.

checkineasy-um-pict-07

- Trykk på Check in guests

- Søk etter den du skal godkjenne og trykk på i

- Trykk på Edit

- Sjekk at alt er fylt riktig ut

En fører som mangler medlemskap eller lisens har ikke lov å kjøre på banen

- Det skal ikke stå noe i feltet Godkjent av FCK når det mangler medlemskap eller lisens

En fører som har medlemskap og lisens får lov å kjøre på banen

- Skriv OK i feltet Godkjent av FCK når medlemskap og lisens er i orden

- Trykk på Save

- Trykk på Done


D - Sjekk inn

Dette punktet skal utføres av du som skal kjøre på banen.

checkineasy-um-pict-17

- Trykk på Check in guests og søk etter ditt navn

Hvis det står OK i feltet under ditt navn får du lov å kjøre på banen

- Trykk på Check in

Det kommer opp et vindu som viser hva du har registrert

- Trykk på Done (det kommer en hukk på sjekk inn)

Hvis du mangler medlemskap eller lisens får du ikke lov å kjøre på banen

Spør en aktivitetsleder om hva du må gjøre


E - Sjekk ut

Dette punktet skal utføres av du som har kjørt på banen.

Før du reiser fra banen skal du sjekke ut.

- Trykk på Check in guests og søk etter ditt navn

- Trykk på Check in (hukken forsvinner)


F - Avslutt I-Pad

Dette punktet skal utføres av en aktivitets leder.

checkineasy-um-pict-15

Før du stenger banen skal du sjekke om alle har forlatt banen

- Trykk på Ikonet oppe til høyre for å sjekke hvor mange som er sjekket inn

Sjekk om det er like mange som kjører på banen som det antallet som er sjekket inn

Sjekk ut de som har glemt å sjekke ut hvis alle har forlatt banen

- Trykk på På/Av knappen på toppen på høyre side