Innsjekking I-pad

 

Alle som skal kjøre på banen skal registreres i I-Pad’n i brakka.

1. Første gang du kommer på banen skal du registrere ditt lisens nummer, lisens, medlemskap og baneleie.

2. Når opplysningene er riktige skal de godkjennes av en aktivitetsleder.

3. Neste gang du kommer på banen søker du etter ditt navn og sjekker inn.

4. Før du reiser fra banen skal du sjekke ut.


A - Oppstart I-Pad

Dette punktet skal utføres av en aktivitets leder.

Påminnelse oppstart

- Trykk på På/Av knappen på toppen på høyre side

- Trykk på På knappen nede på midten

- Trykk på ikonet Påminnelse


B - Registrering

Dette punktet skal utføres av du som skal kjøre på banen.

Påminnelse ny

- Trykk på Pluss

- Skriv inn :

Navn

Lisensnummer

Lisenstype og år

Klubb

FCK medlemskap og år

Årskort og år

eller

Baneleie pr dag

- Trykk på Ferdig

Ta kontakt med en aktivitetsleder for å få godkjenning til å kjøre på banen.


C- Sjekk inn

Dette punktet skal utføres før du skal kjøre på banen.

Påminnelse søk

- Trykk på Søk

- Skriv inn ditt navn

Påminnelse sjekk inn sjekk ut

- Trykk på sirkelen foran ditt navn

Det er ikke farge i sirkelen når du er sjekka inn.


Hvis du mangler medlemskap eller lisens får du ikke lov å kjøre på banen

Spør en aktivitetsleder om hva du må gjøre


D - Sjekk ut

Dette punktet skal utføres før du forlater banen.

Påminnelse søk

- Trykk på Søk

- Skriv inn ditt navn

Påminnelse sjekk inn sjekk ut

- Trykk på sirkelen foran ditt navn

Det er farge i sirkelen når du er sjekka ut.


E - Avslutt treningen

Dette punktet skal utføres av en aktivitets leder før han folater banen.

Påminnelse sjekk inn

Skjul fullførte og Vis fullførte

Påminnelse vis fullførte

Påminnelse skjul fullførte

 

Før du stenger banen skal du sjekke om alle har forlatt banen

- Sjekk antallet oppe til høyre for å sjekke hvor mange som er sjekket inn

Sjekk ut de som har glemt å sjekke ut hvis alle har forlatt banen

- Trykk på På/Av knappen på toppen på høyre side