Godkjenning av banen

 

Anlegg/baneperm

På denne siden finner du til enhver tid de godkjennings papirene FCK er pålagt å oppbevare.

(korrespondanse etc, se i menyen)

1. tegning av bane 1:1000

2. kontakt med NMF i forkant fra xxxxx til NMF ved xxxxx : (LAG LINK)

3. tilsendt dokumentasjon fra NMF (LAG LINK)

4. offentlige godkjenninger :

Grunneier

Songdalen kommune , godkjenning klubb

Songdalen kommune , vedtak

Songdalen kommune , godkjent reguleringsplan

Politiet

NMF , godkjenning klubb

VAI og NIF , godkjenning klubb

Fly foto av banen

5. befaring ved xxxxx

6. pålagte dokumenter som er utarbeidet av AMX Forbundskontoret ved anleggsgodkjennerer : xxxxx (LAG LINK)

Bane registrering

7. bilder av bane, depo, flaggposter og alle hopp under befaringen ved : xxxxx (LAG LINK)

8. Dokumentasjon fra anleggsgodkjenner til klubben ved : xxxxx (LAG LINK)

9. baneansvarlig under befaring er : xxxxx

10. sertifikat fra NMF

Midlertidig godkjenning

 


Motorsportkonferansen Del 2

Publisert: 06 Nov 2010

Baner og anlegg

Retningslinjer for klubber
Det skal forligge en anlegg/baneperm
Det skal foreligge en tegning av bane 1:1000
En klubb som skal ha sin bane godkjent skal ta kontakt med NMF i forkant. Det vil ikke bli utsted noe sertifikat fra NMF hvis dette ikke er gjort.
Frist for bestilling av godkjenning er i god tid før vinterstegning.
Klubben skal i forkant fylle ut tilsendt dokumentasjon og fremlegge offentlige godkjenninger før befaring.
Klubben skal utpeke en baneansvarlig før godkjenningsprosedyren starter.
Klubben har ikke tilgang til å gjøre endringer uten at dette er avklart med siste anleggsgodkjenner.
Klubben er ansvarlig for betaling og dekking av utgifter som anleggsgodkjenner har ved dette arbeidet. Reiseregning skal foreligge på godkjent skjema.
Når oppgjør er mottatt og bekreftet av anleggsgodkjenner, utstedes sertifikat fra NMF.

Retningslinjer for anleggodkjenner
En anleggsgodkjenner skal før han/hun blir godkjent for å kontrollere C og D bane, ha gjennomgått opplæring av NMF, og gjennomført en banegodkjenning med fadder.
En anleggsgodkjenner som skal godkjenne A og B bane, skal gjennomgå opplæring i henhold til retningslinjer fra NMF baneutvalg og gjennomført minst 4 anleggsgodkjenninger i mindre kategorier, det skal også gjennomføres en befaring på en VM bane der det lages en avhandling. Første banegodkjenning skal gjennomføres med fadder.
Det stilles krav til digitalt camera 5 megapixler.
Ingen anleggsgodkjennere har adgang til å godkjenne baner uten at dette er avklart med forbundskontoret i forkant.
Anleggsgodkjenneren er ansvarlig for å fylle ut til en hver tids pålagte dokumenter som er utarbeidet av AMX, Forbundskontoret. Det skal tas bilder av bane, depo, flaggposter og alle hopp under befaringen.
Når anlegget er godkjent skal anleggsgodkjenner oversende dokumentasjon innen 4 uker til Forbundskontoret og klubben.
Når anleggsgodkjenner bekrefter at oppgjør er mottatt, utarbeider NMF sertifikat.

Retningslinjer for NMF
NMF skal arrangere kurs/ opplæring for anleggsgodkjennere minst annet hvert år.
NMF skal legge inn under funksjonæroversikten hvilke kategori anleggsgodkjenner er godkjent for.
Det skal ikke under noen omstendigheter utstedes sertifikat, uten at det foreligger pålagt dokumentasjon fra anleggsgodkjenner.
Og bekreftelse på at oppgjør er mottatt fra anleggsgodkjenneren.
Ved regodkjenning av anlegg skal NMF sende over nødvendig dokumentasjon fra siste godkjenning til anleggsgodkjenner.
NMF skal varsle klubben om at godkjenning utgår.
Godkjenning skal følge årskalender.